Εκτύπωση

Ο ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Στης ψυχής το ναό
με οδύνη ζητώ
τη χαμένη αλήθεια.
Σ' ουρανό και σε γη
για το έργο τη δύναμη δώσ' μου

Σταθερά προς το φως
η αγάπη Θεός
αλυσίδα η ελπίδα μας δένει.
Με την πίστη οδηγό
για σκοπό ιερό
είμαστ' όλοι εδώ ενωμένοι.

Όταν όλα σιγούν
και οι σφύρες ηχούν
κάτι μέσα μου πάντα λαξεύουν.
Πνεύμα κάλλος ισχύς
και ειρήνη ζωής
τη σκληρή ατραπό λιγοστεύουν.

 

Σταθερά προς το φως
η αγάπη Θεός
αλυσίδα η ελπίδα μας δένει.
Με την πίστη οδηγό
για σκοπό ιερό
είμαστ' όλοι εδώ ενωμένοι. 

 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Copyright © 2011 Platonlodge.gr