Εκτύπωση

ΜΝΗΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

 

venizelos14 Ιουνίου 2014

Έγραψε ο μοναδικός Δημήτρης Ψαθάς στα "ΝΕΑ" την 18 Ιουνίου 1975.

"Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήτο Τέκτων. Μυήθηκε εις τη Στοά "ΑΘΗΝΑ" της πρωτευούσης. την 25ην Φεβρουαρίου 1898, άγων το 34ον έτος. Χάρις δε εις την Τεκτονικήν ιδιότητα και τας εξ αυτής διεθνείς επαφάς του, προσέφερεν υψίστας εθνικάς υπηρεσίας, περί των οποίων θ΄αποκαλυφθούν κάποτε τα μυστικά στοιχεία.

Και επειδή δυνατόν να υπάρχουν αντιτιθέμενοι (ακόμη ! ) εις τον μεγάλον αυτόν Εθνάρχην, ας προστεθή ότι Τέκτονες ήσαν επίσης και ο Δημήτριος Γούναρης και ο Παναγής Τσαλδάρης, αλλά και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου.

Από της Παλιγγενεσίας και μέχρι τούδε, οι Τέκτονες πρωθυπουργοί ανήλθον σε 17, προερχόμενοι εξ όλων των πολιτικών μερίδων, διότι ο τεκτονισμός δεν αναμιγνύεται ποσώς εις την πολιτκήν, αλλά είναι μια πνευματική εστία, ελκύουσα τας επιφανείς προσωπικότητας".

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν ήταν δογματικός στην πολιτική του, απάντησε : " Έμαθα, ή μάλλον μυήθηκα, στο να μη δογματίζομαι, αλλά να μυούμαι...".

 

 

 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Copyright © 2011 Platonlodge.gr