Εκτύπωση

ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ

 

Του Αδ.΄. Β.Π.

 

JOHANN-WOLFGANG-VON-GOETHEΓΙΟΧΑΝ ΒΟΛΦΑΝΓΚ ΦΟΝ ΓΚΑΙΤΕ 28-8-1749/22-3-1832.

Τον Ιανουάριο του 1780, 31 ετών απέστειλε στον Σεβ.΄. της εν Βαϊμάρη της Σαξονίας Σ.΄.ΣΤ.΄. "ΑΜΑΛΙΑ" την ακόλουθη επιστολή: "Λαμβάνω το θάρρος να ενοχλήσω την Εξοχότητά σας με παράκλησίν τινά. ΄Ηδη από μακρού έσχον αφορμήν τινα να επιθυμώ, όπως δυνηθώ να ανήκω εις την Εταιρείαν των Ελευθεροτεκτόνων. Ο πόθος ούτος κατέστη πολύ ζωηρότερος κατά το ταξίδιον μου εις Ελβετίαν. Μου έλλειπεν μόνο ο τίτλος αυτός, δια να συνδεθώ στενότερον με πρόσωπα τα οποία έμαθον να εκτιμώ και μόνο αυτό το κοινωνικόν αίσθημα με παρακινεί να ζητώ την εισδοχήν μου..." Πέραν των ανωτέρω, υπάρχει ακόμη η ιδιόχειρη αίτησή του τον Απρίλιο του 1781 δια την μύησή του ως Διδασκάλου (2-3-1782) στην οποία αναφέρει... "Θα ήτο δυνατόν να ανυψωθώ επ΄ευκαιρία εις τον βαθμόν του Διδασκάλου, θα αναγνώριζον τούτο λίαν ευγνωμόνως. Οι κόποι τους οποίους κατέβαλον μέχρι τούδε δια την απόκτησιν ωφελίμων γνώσεων του τάγματος, ίσως δεν με κατέστησαν τελείως ανάξιον ενός τοιούτου βαθμού". "Ωφελίμους γνώσεις" αποκτούσε εις τον Τεκτονισμό ο Σοφός της Βαϊμάρης! Και ανέμενε και δεχόταν την Τεκτονική Γνώση, διότι εγνώριζε τον θεσμό τον οποίο υπηρέτησε 50 ολόκληρα χρόνια (έως το 1830) στην ίδια πάντα Στοά "ΑΜΑΛΙΑ" αρ.50, η οποία Στ.΄. εργάζεται συνεχώς ακόμη και σήμερα! Σε πλήθος λόγων, ποιημάτων και εις τα περίφημα "Μυστικά" του υπάρχει βαθύτατο Τεκτονικό περιεχόμενο. Γράφτηκε εκεί "ήτο ο Μέγιστος Γερμανός, ο οποίος έφερε ποτέ εν Στοά το Τεκτονικό Περίζωμα". (Το αξιοπερίεργο είναι ότι σπανίως αναφέρεται στη Γερμανία η Τεκτονική πολύχρονη ιδιότητά του, η οποία όμως αναγράφεται σε εγκυκλοπαίδειες).

 

ΤΖΩΡΤΖ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 22-2-1732/ 1799.GW Stuart

Από τη μύησή του μέχρι το θάνατό του παρακολουθούσε τακτικά τις εργασίες σε διάφορες Στοές, ακόμη και στον εμφύλιο πόλεμο και ως Πρόεδρος των ΗΠΑ επί 8 χρόνια. Υπηρέτησε ως Σεβ.΄. της Σ.΄.ΣΤ.΄. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ" και τον Νοέμβριο του 1789 σε επιστολή του προς τη Μεγ.΄. Στοά του έγραψε τα εξής : "Γνωρίζων τα δόγματα και τας αρχάς του Ελευθεροτεκτονισμού αντιλαμβάνομαι ότι στηρίζονται επί της αγαθοεργίας και εφαρμόζονται μόνον δια το καλόν του ανθρωπίνου γένους. Στηριζόμενος επ΄αυτού αδυνατώ να αποσύρω την απόλυτον έγκρισίν μου" (Πιεζόταν να αποκηρύξει τον Τεκτονισμό). Τότε Ο Μέγ.΄. Διδ.΄. της Μεγ.΄. Στ.΄. της Ν.Υόρκης Κλίντον είπε για το μεγάλο Αδ.΄. μας: "Ο Ουάσινγκτον δεν θα ενεθάρρυνεν ποτέ θεσμόν αντιτιθέμενον εις την ηθικήν, την θρησκείαν, την καλήν τάξιν και την δημοσίαν ευημερίαν". Η Στοά του μετά τον θάνατό του έλαβε το όνομα "Σ.΄.ΣΤ.΄. ΤΖΟΡΤΖ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ" αρ.4, 22 Πρόεδροι των ΗΠΑ εκ των 42 υπήρξαν Τέκτονες και μερικοί Σεβάσμιοι στις Στοές τους!

 

Voltaire

ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΡΟΥΕ 1694-1778.

Κατά τον Αδ.΄. Γκαίτε : "Ο ύψιστος μεταξύ των Γάλλων νοητός, συμφωνότατος προς το έθνος συγγραφεύς". Η μύησή του ήταν πελώριο Τεκτονικό γεγονός και άνω των 250 Αδδ.΄. ήταν παρόντες. Όπως ο πρέσβυς των ΗΠΑ Αδ.΄. Βενιαμίν Φραγκλίνος ο οποίος τον οδήγησε στη Στοά. Όταν μετά την μύησή του ο ΣΕβ.΄. του έδωσε το Περίζωμα, τότε ο Βολταίρος βαθιά συγκινημένος το έφερε στα χείλη του και μετά το περιζώσθηκε. Τον προσφώνησε ο Σεβ.΄. Αδ.΄. Ιερώνυμος ντε Λαλάντ (διάσημος Γάλλος φιλόσοφος και αστρονόμος ο οποίος έμυησε και τον διάσημο επίσης φιλόσοφο Ελβέτιο Αντριέν Κλαύδιο πρόδρομο της Γαλλικής Επαναστάσεως) της Σ.΄.ΣΤ.΄. "ΑΙ ΕΝΝΕΑ ΑΔΕΛΦΑΙ" ο οποίος εξύμνησε τον Τεκτονισμό λέγων "Ο οποίος ουδεμίαν θρησκείαν και ουδεμίαν εθνικότητα αποκλείει και την αγαθοεργίαν και την προς του ανθρώπους αγάπην του νεοφωτίστου Βολταίρου".

 

 


 

 

 

 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Copyright © 2011 Platonlodge.gr